Публічна інформація

ВИТЯГ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

Розділ V

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

 1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 2. Запитувач має право оскаржити:

 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

 4) надання недостовірної або неповної інформації;

 5) несвоєчасне надання інформації;

 6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Харківської міської ради, розміщується на офіційному веб-сайті Харківської міської ради city.kharkov.ua.

2. Запит може бути поданий:

  • особисто за адресою: м. Харків, майдан. Конституції, 7, кімната № 10;
  • на поштову адресу: 61200, м. Харків, майдан Конституції, 7,  кімната № 11; 2 поверх (на конверті вказувати "Публічна інформація");
  • на електронну адресу: dep_molod@city.kharkov.ua;
  • телефоном: 725-20-75;

3. Форми запитів (бланки) можна отримати у відділі забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства за адресою: м. Харків, майдан. Конституції, 7, кімната № 11, 2 поверх, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 9:00 до 18:00 (в п’ятницю та передсвяткові дні до 16:45), перерва з 13:00 до 13:45.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації на запит.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1 розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цієї інструкції;

10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для завантаження зразків, скористайтеся ссилками:

Інформаційні платформи